Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg

5. Parlamentets sammanträdeskalender för 2016

Talmanskonferensen hade vid sitt sammanträde den 30 april 2015 antagit följande förslag till kalender för parlamentets sammanträdesperioder 2016:

- den 18–21 januari

- den 1–4 februari

- den 24 och 25 februari

- den 7–10 mars

- den 11–14 april

- den 27 och 28 april

- den 9–12 maj

- den 25 och 26 maj

- den 6–9 juni

- den 22 och 23 juni

- den 4–7 juli

- den 12–15 september

- den 3–6 oktober

- den 24–27 oktober

- den 21–24 november

- den 30 november och 1 december

- den 12–15 december

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: tisdagen den 19 maj 2015 kl. 12.00.

Omröstning: onsdagen den 20 maj 2015 kl. 12.00 (punkt 10.2 i protokollet av den 20.5.2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy