Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

6. Състав на Парламента

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, вследствие на смъртта на Hans Jansen, Парламентът обяви мястото за вакантно, считано от 6 май 2015 г.

°
° ° °

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Pirkko Ruohonen-Lerner като член на Европейския парламент на мястото на Sampo Terho, считано от 27 април 2015.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Pirkko Ruohonen-Lerner участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност