Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - Strasbourg

6. Parlamentets sammensætning

Eftersom Hans Jansen var afgået ved døden, konstaterede Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 6. maj 2015.

°
° ° °

De kompetente finlandske myndigheder havde meddelt, at Pirkko Ruohonen-Lerner var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Sampo Terho med virkning fra den 27. april 2015.

Pirkko Ruohonen-Lerner deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik