Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

6. Samenstelling Parlement

Naar aanleiding van het overlijden van Hans Jansen constateert het Parlement, overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement, dat de zetel met ingang van 6 mei 2015 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Pirkko Ruohonen-Lerner tot lid van het Parlement, ter vervanging van Sampo Terho, met ingang van 27 april 2015.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Pirkko Ruohonen-Lerner, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid