Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

6. Zloženie Parlamentu

V súvislosti so smrťou Hansa Jansena Parlament potvrdzuje podľa článku 4 ods. 1 rokovacieho poriadku uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 6. mája 2015.

°
° ° °

Príslušné fínske úrady oznámili, že Pirkko Ruohonen-Lerner bola s účinnosťou od 27. apríla 2015 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Sampa Terha.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Pirkko Ruohonen-Lerner zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia