Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg

6. Parlamentets sammansättning

Som en följd av Hans Jansens bortgång fastställde parlamentet, i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen, att dennes plats var vakant från och med den 6 maj 2015.

°
° ° °

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Pirkko Ruohonen-Lerner utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Sampo Terho från och med den 27 april 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Pirkko Ruohonen-Lerner fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy