Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφαασίζει να επικυρώσει την εντολή του Hannu Takkula με ισχύ από 27ης Απριλίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου