Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите ECR и EFDD следните искания за назначаване:

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Tomasz Piotr Poręba на мястото на Ian Duncan

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Pirkko Ruohonen-Lerner на мястото на Sampo Terho

комисия ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner на мястото на Sampo Terho

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕСЧерна гора: Marco Zullo вече не е член на комисията.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност