Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie en de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Tomasz Piotr Poręba in plaats van Ian Duncan

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Pirkko Ruohonen-Lerner in plaats van Sampo Terho

Commissie ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner in plaats van Sampo Terho

Delegatie in het parlementaire Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro: Marco Zullo is niet langer lid.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid