Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg

8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit begäranden från grupperna ECR och EFDD om att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Tomasz Piotr Poręba i stället för Ian Duncan

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Pirkko Ruohonen-Lerner i stället för Sampo Terho

ECON-utskottet: Pirkko Ruohonen-Lerner i stället för Sampo Terho

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: Marco Zullo är inte längre ledamot av utskottet.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy