Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

9. Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността)

Председателят информира Парламента, че следната писмена декларация е събрала подписите на мнозинството членове на ЕП:

Писмена декларация № 4/2015 относно учредяването на Европейска година за борба с насилието над жени, внесена от следните членове на ЕП: Marc Tarabella и 14 други членове на ЕП.

В съответствие с член 136 от Правилника за дейността, тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 1 от протокола от 18.5.2015 г).

Правна информация - Политика за поверителност