Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. května 2015 - Štrasburk

9. Písemné prohlášení (článek 136 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že následující písemné prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 4/2015 o vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách, které předložili Marc Tarabella a 14 dalších poslanců.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 18.5.2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí