Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - Strasbourg

9. Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136)

Formanden meddelte Parlamentet, at følgende skriftlige erklæring var blevet underskrevet af et flertal af medlemmerne:

Skriftlig erklæring nr. 4/2015 om oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder, stillet af: Marc Tarabella og 14 andre medlemmer.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136,stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 1 i protokollen af 18.5.2015).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik