Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

9. Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η ακόλουθη γραπτή δήλωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των βουλευτών του Κοινοβουλίου:

Γραπτή δήλωση αριθ. 4/2015 σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία υποβλήθηκε από τον Marc Tarabella και 14 ακόμη βουλευτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου