Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

9. Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement)

De voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaring door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 4/2015 over een Europees Jaar van de bestrijding van geweld tegen vrouwen, ingediend door de volgende leden: Marc Tarabella en 14 ondertekenaars.

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement wordt deze schriftelijke verklaring gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 18.5.2015).

Juridische mededeling - Privacybeleid