Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

9. Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament, že toto písomné vyhlásenie podpísala väčšina všetkých poslancov:

Písomné vyhlásenie č. 4/2015 o vyhlásení európskeho roka boja proti násiliu voči ženám, ktoré predložili títo poslanci: Marc Tarabella a 14 ďalších poslancov.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice z 18. 5. 2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia