Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg

9. Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaring hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 4/2015 om inrättande av ett europeiskt år för bekämpning av våld mot kvinnor, ingiven av följande ledamöter: Marc Tarabella och ytterligare 14 ledamöter.

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 18.5.2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy