Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 18. svibnja 2015. - Strasbourg

10. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o postupku u slučaju nesolventnosti (preinaka) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 u pogledu dodatnog iznosa početnog predfinanciranja koji se isplaćuje za operativne programe koji dobivaju potporu iz Inicijative za zapošljavanje mladih (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti