Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 mai 2015 - Strasbourg

11. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

Recomandarea comisiei AGRI de a nu obiecta la regulamentul delegat al Comisiei din 27 aprilie 2015 de modificare a anexei I a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Dacă această recomandare nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ea va fi considerată aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe durata actualei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate