Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. května 2015 - Štrasburk

12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Jmenování člena Účetního dvora - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (2014/2220(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Zpráva o příležitostech v oblasti zeleného růstu pro MSP (2014/2209(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Zpráva o financování společné bezpečnostní a obranné politiky (2014/2258(INI)) - výbor AFET - výbor BUDG - Zpravodajové: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodajové: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Zpráva o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Zpráva o financování rozvoje (2015/2044(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (kodifikované znění) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity (2014/2203(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity (2015/2049(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity (2015/2071(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity (2015/2014(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Zpráva o dopadu vývoje evropských trhů s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě (2015/2037(INI)) - výbor AFET (přidružený výbor) - Zpravodajka: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Zpravodajové: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Zpravodajové: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Právní upozornění - Ochrana soukromí