Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 18. svibnja 2015. - Strasbourg

12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Imenovanje članice Revizorskog suda - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europskom parlamentu) (2014/2220(INI)) - AFET - : Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI - : Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON - : Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava biti nazočan na suđenju u kaznenom postupku (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE - : Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Izvješće o mogućnostima zelenog rasta za mala i srednja poduzeća (2014/2209(INI)) - ITRE - : Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Izvješće o financiranju zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) (2014/2258(INI)) - AFET - BUDG - : Izvjestitelji: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***IIzvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG - ECON - Izvjestitelji: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA - : Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Izvješće o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne rezistencije (2014/2207(INI)) - ENVI - : Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Izvješće o financiranju razvoja (2015/2044(INI)) - DEVE - : Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodifikacija) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI - : Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Južne Afrike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE - : Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Viktoru Uspaskichu (2014/2203(IMM)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Januszu Korwin-Mikkeu (2015/2049(IMM)) - JURI - : Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Theodorosu Zagorakisu (II) (2015/2071(IMM)) - JURI - : Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jérômeu Lavrilleuxu (2015/2014(IMM)) - JURI - : Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Izvješće o utjecaju promjena na europskim obrambenim tržištima na sigurnosne i obrambene kapacitete u Europi (2015/2037(INI)) – AFET (pridruženi odbor) - : Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON - LIBE - Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu financijskih sredstava i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON - LIBE - Izvjestitelji: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stečajnom postupku (preinaka) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti