Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 mai 2015 - Strasbourg

13. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- protocolul adițional la Acordul privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană;

- acordul între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei în cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice;

- acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte;

- acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte;

- procesul-verbal de rectificare a Acordului privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic Europeann.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate