Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

14. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000028/2015) зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) - човешки ресурси, необходими за изпълнение на уставния й мандат за мониторинг върху енергийните пазари на едро (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) зададен от Iratxe García Pérez и Maria Arena, от името на комисията FEMM, към Съвета: Директива относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) зададен от Iratxe García Pérez и Maria Arena, от името на комисията FEMM, към Комисията: Директива относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) зададен от Marita Ulvskog, от името на комисията EMPL, към Съвета: Инициатива за младежка заетост - необходимост от бързо изпълнение на ниво държави членки (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Правна информация - Политика за поверителност