Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. května 2015 - Štrasburk

14. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000028/2015), kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) – lidské zdroje nezbytné k plnění jejího zákonného pověření monitorovat velkoobchodní trhy s energií (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), kterou pokládají Iratxe García Pérez a Maria Arena za výbor FEMM Radě: Směrnice o mateřské dovolené (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), kterou pokládají Iratxe García Pérez a Maria Arena za výbor FEMM Komisi: Směrnice o mateřské dovolené (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), kterou pokládá Marita Ulvskog za výbor EMPL Radě: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí – potřeba urychleného provádění na úrovni členských států (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí