Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - Strasbourg

14. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000028/2015) af Jerzy Buzek for ITRE til Kommissionen: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) - nødvendigt personale til at opfylde den lovbestemte forpligtelse til at overvåge engrosenergimarkederne (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

- (O-000049/2015) af Iratxe García Pérez og Maria Arena for FEMM til Rådet: Barselsorlovsdirektivet (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

- (O-000050/2015) af Iratxe García Pérez og Maria Arena for FEMM til Kommissionen: Barselsorlovsdirektivet (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

- (O-000051/2015) af Marita Ulvskog for EMPL til Rådet: Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet - behov for en hurtig gennemførelse i medlemsstaterne (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik