Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. mai 2015 - Strasbourg

14. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000028/2015), mille esitas(id) Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel komisjonile: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) - energia hulgimüügituru järelevalve kui ameti seadusjärgse ülesande teostamiseks vajalik personal (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM komisjoni nimel nõukogule: Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM komisjoni nimel komisjonile: Rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlev direktiiv (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), mille esitas(id) Marita Ulvskog EMPL komisjoni nimel nõukogule: Noorte tööhõive algatus ning vajadus seda kiiresti rakendada liikmesriikide tasandil (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika