Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

14. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000028/2015) van Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) - noodzakelijk personele middelen voor het vervullen van het statutaire mandaat van toezicht op groothandelsmarkten voor energie (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) van Iratxe García Pérez en Maria Arena, namens de Commissie FEMM, aan de Raad: Richtlijn moederschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) van Iratxe García Pérez en Maria Arena, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Richtlijn moederschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) van Marita Ulvskog, namens de Commissie EMPL, aan de Raad: Noodzaak van een snelle tenuitvoerlegging van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief door de lidstaten (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Juridische mededeling - Privacybeleid