Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - Strasburg

14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000028/2015), które skierował Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) - zasoby ludzkie niezbędne do wypełnienia prawnego zobowiązania do monitorowania hurtowych rynków energii (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), które skierowały Iratxe García Pérez i Maria Arena, w imieniu komisji FEMM, do Rady: Dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), które skierowały Iratxe García Pérez i Maria Arena, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), które skierowała Marita Ulvskog, w imieniu komisji EMPL, do Rady: Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - konieczność szybkiego wdrożenia na szczeblu państw członkowskich (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności