Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 mai 2015 - Strasbourg

14. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000028/2015) adresată de Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, adresată Comisiei: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) - resursele umane necesare pentru îndeplinirea mandatului său statutar de monitorizare a piețelor angro de energie (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) adresată de Iratxe García Pérez și Maria Arena, în numele Comisiei FEMM, adresată Consiliului: Directiva privind concediul de maternitate (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) adresată de Iratxe García Pérez și Maria Arena, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Directiva privind concediul de maternitate (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) adresată de Marita Ulvskog, în numele Comisiei EMPL, adresată Consiliului: Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - necesitatea unei implementări rapide la nivelul statelor membre (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate