Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

14. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000028/2015), ktorú položil Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) - ľudské zdroje potrebné na plnenie jej štatutárnej úlohy monitorovať veľkoobchodné trhy s energiou (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Maria Arena, v mene výboru FEMM, pre Radu: Smernica o materskej dovolenke (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Maria Arena, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Smernica o materskej dovolenke (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), ktorú položila Marita Ulvskog, v mene výboru EMPL, pre Radu: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - potreba urýchlenej implementácie na úrovni členských štátov (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia