Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 18. svibnja 2015. - Strasbourg

15. Plan rada
Doslovno izvješće

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od svibnja I 2015 (PE 557.487/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Predsjednik, nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predlaže sljedeće izmjene:

- glasovanje o izvješćima Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan i Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) i Ana Gomes (A8-0159/2015) nakon zajedničke rasprave o ZSOP-u (točke 38., 37. i 87. konačnog prijedloga dnevnog reda) održat će se u četvrtak;

- glasovanje o Delegiranoj uredbi Komisije (EU) …/... o izmjeni Uredbe(EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije(EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća(EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla održat će se u srijedu.

Parlament je prihvatio taj prijedlog.

Govorili su: Inês Cristina Zuber i Daniele Viotti.

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Zahtjev klubova zastupnika Verts/ALE i S&D za zaključivanje rasprave o izjavama Vijeća i Komisije o stanju u Mađarskoj podnošenjem prijedloga rezolucija.

Govorili su: Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji su obrazložili zahtjev.

Predsjednik obavještava da je 14. svibnja 2015. primio pismo trenutnog predsjedništva Vijeća u kojem ono obavještava da ne želi sudjelovati u raspravi jer Vijeće nije uspjelo odrediti stajalište.

Predsjednik obavještava da je također primio pismo od predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbána kojim je izrazio želju za sudjelovanjem u raspravi.

Predsjednik poziva predsjednike klubova zastupnika da zajednički s njim odrede korake prema kojima je potrebno postupati.

Govorili su: Sophia in 't Veld za zahtjev, i József Szájer protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (181 za, 114 protiv, 6 uzdržan) odobrio zahtjev.

Parlament je odlučio održati glasovanje o prijedlozima rezolucija tijekom prve sjednice u lipnju. Rokovi za podnošenje odredit će se u lipnju.

Govorio je Marie-Christine Vergiat.

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika) pomakne na jutro. O prijedlozima rezolucija glasovat će se u podne.

Govorili su: Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je obrazložio zahtjev, i Cristian Dan Preda, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (185 za, 106 protiv, 2 uzdržan) odobrio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti