Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 mai 2015 - Strasbourg

15. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din mai I 2015 (PE 557.487/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări:

- ca votul privind rapoartele Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan și Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) și Ana Gomes (A8-0159/2015) privind discuția comună referitoare la PSAC (punctele 38, 37 și 87 din PDOJ) să aibă loc joi;

- ca votul privind Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă să aibă loc miercuri.

Parlamentul a aprobat propunerea.

Au intervenit: Inês Cristina Zuber și Daniele Viotti.

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cererea grupurilor Verts/ALE și S&D de a încheia dezbaterea privind declarațiile Consiliului și Comisiei: Situația din Ungaria prin depunerea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, care au motivat cererea.

Președintele a comunicat că, la 14 mai 2015, a primit o scrisoare din partea președinției în exercițiu a Consiliului, în care aceasta anunța că nu dorește să participe la dezbatere deoarece Consiliul nu a reușit să își definească poziția.

Președintele a comunicat, de asemenea, că a primit o scrisoare din partea prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán, în care acesta își exprima dorința de a participa la dezbatere.

Președintele invitat președinții grupurilor să stabilească împreună măsurile ce se impun a fi luate.

Au intervenit: Sophia in 't Veld pentru cerere, și József Szájer împotriva cererii.

Cu VE (181 pentru, 114 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Parlamentul a hotărât să supună la vot propunerile de rezoluție în cursul perioadei de sesiune din iunie I. Termenele de depunere vor fi fixate în iunie.

A intervenit Marie-Christine Vergiat.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Cerere a grupului S&D de a muta dimineață dezbaterea privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură). Propunerile de rezoluție vor fi supuse votului la prânz.

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, și Cristian Dan Preda, împotriva cererii.

Cu VE (185 pentru, 106 împotrivă, 2 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate