Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 18. maj 2015 - Strasbourg

15. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje maja 2015 (PE 557.487/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

- glasovanje o poročilih Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan in Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) ter Ana Gomes (A8-0159/2015) skupne razprave o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (točke 38, 37 in 87 PDOJ) bo potekalo v četrtek;

- glasovanje na temo: Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla bo potekalo v sredo.

Parlament je sprejel predlog.

Govorila sta Inês Cristina Zuber in Daniele Viotti.

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupin Verts/ALE in S&D za zaključek razprave o izjavah Sveta in Komisije na temo: Razmere na Madžarskem z vložitvijo predlogov resolucije.

Govorila sta Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, in Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki sta utemeljila zahtevo.

Predsednik je sporočil, da je 14. maja 2015 prejel pismo predsedstva Sveta, v katerem Svet sporoča, da ne želi sodelovati v razpravi, ker ni uspel oblikovati stališča.

Predsednik je tudi sporočil, da je od predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána prejel pismo, v katerem mu le-ta sporoča, da želi sodelovati v razpravi.

Predsednik je predsednike skupin povabil, naj mu pomagajo določiti naslednje poteze.

Govorila sta Sophia in 't Veld v podporo zahtevi in József Szájer proti njej.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (181 glasov za, 114 glasov proti, 6 vzdržanih glasov).

Parlament je sklenil, da bo na prvem junijskem delnem zasedanju dal na glasovanje predloge resolucije. Roki za vložitev bodo določeni v juniju.

Govorila je Marie-Christine Vergiat.

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Zahteva skupine S&D, da se razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države (člen 135 Poslovnika) prestavi na dopoldanski čas. O predlogih resolucije se bo glasovalo opoldne.

Govorila sta Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je utemeljil zahtevo, in Cristian Dan Preda proti njej.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (185 glasov za, 106 glasov proti, 2 vzdržanih glasov).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov