Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0314(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0131/2015

Внесени текстове :

A8-0131/2015

Разисквания :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Обяснение на вота
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

16. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Cora van Nieuwenhuizen представи доклада.

Изказа се Jonathan Hill (член на Комисията).

Изказаха се: Marisa Matias (докладчик по становището на комисията ITRE), Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Bernard Monot, независим член на ЕП, Ева Паунова, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Jonathan Hill и Cora van Nieuwenhuizen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 19.5.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност