Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0314(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0131/2015

Ingediende teksten :

A8-0131/2015

Debatten :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Stemmingen :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Stemverklaringen
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

16. Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Cora van Nieuwenhuizen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernard Monot, niet-fractiegebonden lid, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill en Cora van Nieuwenhuizen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 19.5.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid