Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0314(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0131/2015

Texte depuse :

A8-0131/2015

Dezbateri :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Voturi :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Explicaţii privind voturile
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Proces-verbal
Luni, 18 mai 2015 - Strasbourg

16. Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Cora van Nieuwenhuizen și-a prezentat raportul.

A intervenit Jonathan Hill (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marisa Matias (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Bernard Monot, neafiliat, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Jonathan Hill și Cora van Nieuwenhuizen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.11 al PV din 19.5.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate