Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0314(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0131/2015

Predkladané texty :

A8-0131/2015

Rozpravy :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

16. Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Cora van Nieuwenhuizen uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Bernard Monot – nezaradený poslanec, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Jonathan Hill a Cora van Nieuwenhuizen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 19.5.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia