Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0314(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0131/2015

Ingivna texter :

A8-0131/2015

Debatter :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Röstförklaringar
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg

16. Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Cora van Nieuwenhuizen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Marisa Matias (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot, grupplös, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Massimiliano Salini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Zbigniew Kuźmiuk och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Jonathan Hill och Cora van Nieuwenhuizen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 19.5.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy