Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2044(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0143/2015

Внесени текстове :

A8-0143/2015

Разисквания :

PV 18/05/2015 - 17
CRE 18/05/2015 - 17

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0196

Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург

17. Финансиране на развитието (разискване)
CRE

Доклад относно финансиране на развитието [2015/2044(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказа се Charles Goerens (докладчик по становището на комисията BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică и Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Patrizia Toia и Louis Aliot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos и Igor Šoltes.

Изказаха се: Neven Mimica и Pedro Silva Pereira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 19.5.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност