Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2044(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0143/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0143/2015

Συζήτηση :

PV 18/05/2015 - 17
CRE 18/05/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0196

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

17. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης [2015/2044(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Ο Pedro Silva Pereira παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Charles Goerens (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, μη εγγεγραμμένος, Davor Ivo Stier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică και Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Ελευθέριος Συναδινός, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Patrizia Toia και Louis Aliot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Pedro Silva Pereira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου