Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 18. toukokuuta 2015 - Strasbourg

18. Tupakkasopimukset (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Tupakkasopimukset (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Edouard Ferrand, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab ja Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz ja Julie Girling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö