Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

18. Tabaksovereenkomsten (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Tabaksovereenkomsten (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Andreas Schwab en Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz en Julie Girling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid