Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 mai 2015 - Strasbourg

18. Acordurile privind tutunul (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Acordurile privind tutunul (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab și Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz și Julie Girling.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić și João Ferreira.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate