Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

18. Dohody o tabaku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Dohody o tabaku (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Andreas Schwab a Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz a Julie Girling.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystúpila Kristalina Georgieva.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia