Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. május 18., Hétfő - Strasbourg

19. A digitális szolgáltatások, könyvek és újságok héájára vonatkozó szabályok és szűkített egyablakos héaügyintézés (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A digitális szolgáltatások, könyvek és újságok héájára vonatkozó szabályok és szűkített egyablakos héaügyintézés (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, független, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati és Romana Tomc.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Michaela Šojdrová és Michał Boni.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos és Ernest Maragall.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat