Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. gegužės 18 d. - Strasbūras

19. Taisyklės dėl skaitmeninėms paslaugoms, knygoms ir laikraščiams ES taikomų PVM tarifų ir PVM deklaravimo minimaliosios vieno langelio sistemos (MOSS) (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Taisyklės dėl skaitmeninėms paslaugoms, knygoms ir laikraščiams ES taikomų PVM tarifų ir PVM deklaravimo minimaliosios vieno langelio sistemos (MOSS) (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde, , nepriklausoma Parlamento narė, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati ir Romana Tomc.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Michał Boni.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos ir Ernest Maragall.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika