Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 18. maijs - Strasbūra

19. PVN noteikumi, kas Eiropas Savienībā tiek piemēroti digitālajiem pakalpojumiem, grāmatām un laikrakstiem, un vienas pieturas miniaģentūra šajā jomā (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: PVN noteikumi, kas Eiropas Savienībā tiek piemēroti digitālajiem pakalpojumiem, grāmatām un laikrakstiem, un vienas pieturas miniaģentūra šajā jomā (2015/2682(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde, pie grupām nepiederoša deputāte, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati un Romana Tomc.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Michaela Šojdrová un Michał Boni.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos un Ernest Maragall.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika