Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg

19. De btw-regels en het mini-éénloketsysteem van de btw voor digitale diensten, boeken en kranten in de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: De btw-regels en het mini-éénloketsysteem van de btw voor digitale diensten, boeken en kranten in de EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati en Romana Tomc.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová en Michał Boni.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos en Ernest Maragall.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid