Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 mai 2015 - Strasbourg

19. Normele privind TVA și minighișeul unic pentru TVA (MOSS) pentru serviciile, cărțile și ziarele digitale din UE (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Normele privind TVA și minighișeul unic pentru TVA (MOSS) pentru serviciile, cărțile și ziarele digitale din UE (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, neafiliată, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati și Romana Tomc.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Michaela Šojdrová și Michał Boni.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos și Ernest Maragall.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate