Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg

19. Pravidlá týkajúce sa DPH a zjednodušený režim jedného kontaktného miesta (MOSS) pre DPH na digitálne služby, knihy a noviny v EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Pravidlá týkajúce sa DPH a zjednodušený režim jedného kontaktného miesta (MOSS) pre DPH na digitálne služby, knihy a noviny v EÚ (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde – nezaradená poslankyňa, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati a Romana Tomc.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová a Michał Boni.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos a Ernest Maragall.

Vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia